Duurzaam-ondernemen: ook wij denken vooruit!

Door de groei van het melkveebedrijf en de ijsboerderij neemt de behoefte aan elektriciteit sterk toe de laatste jaren. Op dit moment verbruiken we ongeveer 140.000 kWh stroom per jaar. Dit is ver boven het landelijk gemiddelde van een boerenbedrijf. Mede hierdoor wordt duurzaam-ondernemen voor ons zo belangrijk.

In het kader van duurzaam ondernemen zullen wij ook een steentje moeten bijdragen om de CO² uitstoot terug te dringen. Vandaar dat we begin 2013 hebben geïnvesteerd in een installatie met 85 zonnepanelen. Dit is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Gelderland en de EU. Met deze installatie kunnen we ongeveer 1/7e deel van ons verbruik zelf opwekken.

Duurzaam-ondernemen is bij ons begonnen met het installeren van de 85 zonnepanelen (250 Wp per stuk).                   Duurzaam-ondernemen word ook gestimuleerd en mede mogelijk gemaakt door de EU             Schematische tekening van de warmte - en waterbesparende installtie op het zolder in de ijssalon.

Daarnaast hebben we in 2014 geïnvesteerd in een installatie om zoveel mogelijk energie te besparen. De ijsmachines werden gekoeld met leidingwater. Nadien verdween dat koelwater in het riool. Dat was een verspilling van zowel water als warmte. Middels een gesloten systeem wordt het water nu afgekoeld. Daarna kan het opnieuw voor de koeling van de ijsmachines gebruikt worden. De warmte die daarbij vrij komt wordt gebruikt om tapwater voor te verwarmen. Een deel gebruiken we om de vloerverwarming te stoken. Ook een warmtepomp helpt hier aan mee. Deze kan tot een buitentemperatuur van +5ºC warmte uit de buitenlucht halen. Deze installatie is aangelegd door TIZ uit Rijssen.

Omdat we nu onder de horeca vallen, moeten we de lucht in de ijssalon afzuigen. Deze lucht gaat door een warmtewisselaar. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat de afgezogen warme lucht, de inkomende koude lucht, voorverwarmd. In augustus 2018 hebben we achter deze warmtewisselaar wederom een warmtepomp geplaatst. Hiermee kunnen we in de zomer de inkomende lucht met ca. 6ºC afkoelen (fungeert dan als airco). In de winter gaan we de inkomende lucht extra verwarmen (fungeert dan als kachel).

Een klein gedeelte van de besparende installatie.   De 2 buffervaten, beide geheel gevuld met water.     De warmte terugwin installatie. In het kader van duurzaam-ondernemen een belangrijke investering. Het geheel word aangestuurd door deze besturingskast.   De LED verlichting in de productieruimte, ook een vorm van duurzaam-ondernemen.

Verlichting

Ook op het gebied van verlichting kunnen we nog een besparing realiseren. Zo zijn we in het voorjaar van 2017 begonnen met het vervangen van de TL lampen in de productieruimte. Ook de halogeen spots in de toiletten zijn vervangen door LED verlichting. De grote lampen in de melkveestal hebben eveneens plaats gemaakt voor LED lampen.

Omdat we op het gebied van vervoer steeds vaker voor de elektrische auto kiezen, beschikken we vanaf november 2018 over een laadpaal. Om de elektrische fietser tegemoet te komen hebben we in 2016 al een oplaadpunt gerealiseerd.

Begin 2020 hebben we opnieuw in zonnepanelen geïnvesteerd. Met behulp van de SDE subsidie hebben we 566 zonnepanelen aangeschaft. Daarmee komt het totale aantal op 650 panelen!  We hebben nu het dak van de ijssalon geheel vol liggen. Het dak van de ligboxenstal ligt nu voor ongeveer 80% vol. Door deze investering zijn we nu, wat stroom betreft, zelfvoorzienend.

De laadpaal voor elektrische auto's kan 2 auto's tegelijk opladen. Ook aan de elektrische fiets hebben we gedacht. Hier kunnen er 4 tegelijk laden. Onze 650 zonnepanelen zorgen ervoor dat we zelfvoorzienend zijn.