Duurzaam ondernemen

Door de groei van zowel het melkveebedrijf alsook van de ijsboerderij neemt de behoefte aan energie (met name stroom) sterk toe de laatste jaren. Op dit moment verbruiken we ongeveer 140.000 kWh stroom per jaar. Dit is ver boven het landelijk gemiddelde van een boerenbedrijf. Mede hierdoor word duurzaam-ondernemen voor ons zo belangrijk.

In het kader van duurzaam-ondernemen zullen wij ook een steentje moeten bijdragen om de CO² uitstoot terug te dringen. Vandaar dat we begin 2013 hebben geïnvesteerd in een installatie met 85 zonnepanelen (250 Wp per stuk). Dit is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Gelderland en de EU. Met deze installatie kunnen we ongeveer 1/7 van ons verbruik zelf opwekken.

Duurzaam-ondernemen is bij ons begonnen met het installeren van de 85 zonnepanelen.        Duurzaam-ondernemen word ook gestimuleerd en mede mogelijk gemaakt door de EU     Schematische tekening van de warmte - en waterbesparende installtie op het zolder in de ijssalon.
    85 zonnepanelen (ca. 20.000kWh)     Beide projecten mogelijk gemaakt de EU en Prov GLD              Schema energiebesparend systeem                                                                                                                                                                                                

Daarnaast hebben we in 2014 geïnvesteerd in een installatie om zoveel mogelijk energie te besparen (water besparen en warmte hergebruiken). De ijsmachines werden gekoeld met leidingwater. Nadien verdween dat koelwater (opgewarmd) in het riool. Dat was een verspilling van zowel water als warmte. Middels een gesloten systeem wordt het water nu afgekoeld en kan het opnieuw voor de koeling van de ijsmachines gebruikt worden. De warmte die daarbij vrij komt wordt gebruikt om tapwater voor te verwarmen en de vloerverwarming te stoken. Ook een warmtepomp helpt hier aan mee. Deze kan tot een buitentemperatuur van +5ºC warmte uit de buitenlucht halen. Deze installatie is aangelegd door TIZ uit Rijssen

Omdat we nu horecavergunning hebben, moeten we de lucht in de ijssalon afzuigen. Deze lucht gaat door een warmtewisselaar. Deze warmtewisselaar zorgt ervoor dat de afgezogen warme lucht, de inkomende koude lucht, voorverwarmd. In augustus 2018 plaatsen we achter deze warmtewisselaar wederom een warmtepomp. Hiermee kunnen we in de zomer de inkomende lucht met ca. 6ºC afkoelen (fungeert dan als airco) en in de winter de inkomende lucht extra verwarmen (fungeert dan als kachel).

Een klein gedeelte van de besparende installatie. De 2 buffervaten, beide geheel gevuld met water. De warmte terugwin installatie. Het geheel word aangestuurd door deze besturingskast. De LED verlichting in de productieruimte.

Ook op het gebied van verlichting kunnen we nog een besparing realiseren. Zo zijn we in het voorjaar van 2017 begonnen met het vervangen van de TL lampen in de productieruimte en de halogeenspots in o.a. de toiletten, door energiezuinige LED verlichting. De grote gasontladingslampen in de melkveestal zijn eveneens vervangen door LED lampen.

Omdat we op het gebied van vervoer steeds vaker voor de (schonere) elektrische auto kiezen, beschikken we vanaf november 2018 over een laadpaal voor elektrische auto’s. Om de elektrische fietser tegemoet te komen hebben we in 2016 al een oplaadpunt gerealiseerd.

De laadpaal voor elektrische auto's kan 2 auto's tegelijk opladen.   Ook aan de elektrische fiets hebben we gedacht. Hier kunnen er 4 tegelijk laden.