Abraham / Sara ijs

Sara van ijs

Eens wat anders om te geven als iemand 50 wordt….. een echte Sara… maar dan van ijs

Abraham van ijs

Of…….een abraham…….. van ijs